Tranh trúc chỉ Đức Phật ngồi bên trong đài sen

Chuyên mục: Tranh Phật Giáo , Tranh Trúc Chỉ

Mã sản phẩm : 27TTC

Định dạng file: PSD

Kích thước: Lớn

Giá: 29.000 VNĐ

  Khách mua ngay, CK trực tiếp: Đặng Minh Hoàng
  Momo: 0906196550 - VCB: 0291000250717
  Khách có thể thanh toán qua Paypal: tainguyendohoa@gmail.com
  Customers can pay via Paypal: tainguyendohoa@gmail.com


 

demo tranh treo tường phối cảnh  demo tranh treo tường

Tranh trúc chỉ Đức Phật ngồi bên trong đài sen

Tranh trúc chỉ Đức Phật ngồi bên trong đài sen