Tranh Chúa Giê su 14 chặng đàng thánh giá chúa

Chuyên mục: >Tranh Công Giáo<

Mã sản phẩm : 602TCG

Định dạng file: PSD

Kích thước: Lớn

Giá: 300.000 VNĐ

Hoặc nhận file qua zalo 0978 969 781  - 0978 849 781

Tranh Chúa Giê su 14 chặng đàng thánh giá chúa

Tranh Chúa Giê su vác thập giá trên vai, Tranh Chúa Giê su 14 chặng đàng thánh giá chúa