Tranh 14 chặng đàng thánh giá Chúa

Chuyên mục: >Tranh Công Giáo<

Mã sản phẩm : 601TCG

Định dạng file: PSD

Kích thước: Lớn

Giá: 200.000 VNĐ

 

 

Tranh 14 chặng đàng thánh giá Chúa

Tranh công giáo Chúa Giê su vác thập giá, Tranh 14 chặng đàng thánh giá Chúa